Tarımda verimliliğin artırılması için ciddi çalışmalar ortaya koyan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; tohum, ilaç, gübre ve sulama firmalarının da hazır bulunduğu tarla günleri etkinliğine katıldı. Başkan Akay, “Bu etkinliği düzenlemekteki asıl amacımız, çiftçimizin gelirini artırmaktır. Bunun yolu da Şeker Pancarı tarımında verimlilik ve kaliteden geçiyor. Bu nedenle biz de, tarla günleri etkinlikleri düzenlemekteyiz” dedi.
Akay tarla günleri etkinliğin de konuştu

Kayseri Şeker tarafından, şeker pancarı tarımının sürdürülebilirliğini sağlamak, sektördeki en yeni uygulamaları çiftçiyle buluşturmak, şeker pancarı üreticilerinin daha yüksek verimli ve digestionlu pancar üretmesini sağlayarak çiftçinin gelirini arttırmak, aynı zamanda dekardaki çuvala giren şeker verimini de artırarak Şeker fabrikalarımızın daha verimli ve karlı çalışmasını temin etmek amacıyla tarla günleri etkinliği düzenlendi.

Tarla günleri etkinliği ile ilgili olarak, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay,”Bu etkinliği düzenlemekteki asıl amacımız, çiftçimizin gelirini artırmaktır. Bunun yolu da Şeker Pancarı tarımında verimlilik ve kaliteden geçiyor. Bu nedenle biz de, tarla günleri etkinlikleri düzenlemekteyiz” dedi.
Sürdürülebilir tarım çalışmaları kapsamında,Kayseri Şeker fabrikasına ait 40 dekar deneme arazisinde gerçekleşen tarla günü etkinliği, Alfa Tohum-Beta Tohum-Kuzey Tohum- KWS Tohum, Bayer-Basf-Adama- Hexaferm-CompoExpert-YSL- İgsaş-Süpersol-Seleda-Bemsa- Nil Çevre Sağlığı ve Rivulis&Eurodripolmak üzere 16 adet tarımsal ticari firma ile ortaklaşa düzenlendiği ve Deneme arazilerinin tamamında ekilen pancarların damla sulama sistemleri ile yetiştirildiği belirtildi.
Tarla günleri etkinliği süresince Şeker Pancarı sektördeki tohum, gübre, ilaç ve sulama yönünden en son gelişmeler uygulama alanlarında çiftçiler ve sektörle buluşması sağlandı.Türkiye'deki arazilerin yüzde 47'sinin çölleşme riski altında olduğunun Erozyonla mücadele Müdürlüğü tarafından açıklanması üzerine Kayseri Şeker tarafından Su kaynaklarının ve tarım alanlarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla, Şeker Pancarı tarımında damla sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına başlandığı ve damla sulama sistemleri sayesinde yaklaşık %30 su tasarrufu yanısıra verimlilik, pancarda kalite artışı, yaprak hastalıklarının azalışı da etkinlik alanında sergilendi.
Etkinliğe; Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, ERÜ Seyranı Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Aslan, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyeleri,Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Akademisyenler, Ziraat Mühendisleri, Tarımsal kuruluşların Yöneticileri ve bölge çiftçileri katıldılar.
Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin etkinlik açılışında yapmış olduğu konuşmasında; “Buorganizasyon sadece Kayseri Şeker fabrikamızın değil ilimizin bir başarısıdır. Etkinlik sayesinde Biz dünya üzerinde geliştirilmiş olan ya da beğeniye sunulacak, çeşitleri burada görüyoruz. Hedefimiz yeni gübre ve ilaçları çiftçimize tanıtarak, bununla önümüzdeki süreç içerisinde daha fazla üretim yapması ve üretimi de en az maliyetli şekilde oluşturmasını sağlamaktır.Ben bu anlamda sizleri tekrar tebrik ediyorum ve birlikte hareket etmekten de gurur duyuyorum. Buradaki üreticilerin pancara bakışını değil, ondan sonraki dönüşüne de bakmamız gerekiyor. Buradaki üretimden sonra çıkanları da hayvancılığa gönderiyoruz, süt ürünlerine gönderiyoruz ve birçok üretim alanına da burada yapılan çalışmaların sonucunda değer katmış oluyoruz” dedi.
ERÜ Seyranı Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Aslan da konuşmasında; Kayseri Şeker tarafından Ar-Ge çalışmalarının öneminin çok iyi anlaşıldığına dikkat çekti ve Kayseri Şeker’de bir Ar-Ge birimi kurulmuş olup, Ziraat, elektrik-elektronik gibi her alanda bünyesinde elemanlar istihdam etmektedir. Kayseri Şeker Ar-Ge merkezi, Başta Erciyes üniversitesi olmak üzere Türkiye’nin sayılı üniversiteleriyle iş birliği yapmakta çok sayıda öğretim üyesiyle Ar-Ge merkezinde başta şeker pancarı olmak üzere, ayçiçeği, yonca, çerezlik kabak tohumları geliştirilmekte ve birlikte araştırmalar yürütülmektedir dedi.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da yaptığı konuşmasında; Tarla günü etkinliği dolayısı ile gerçekten değerli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Buraya gelen herkes biliyor ki burada gerçekten çok önemli işler, değerlendirmeler, denemeler, demonstrasyon yapılıyor. Bu çalışmalardan hep birlikte fayda temin etmeye çalışıyoruz. Onun için iki gün süresince, bizim faaliyet sahamız içerisinde bulunan beş ilin dışında komşu illerden de oldukça yoğun bir talep olduğunu arkadaşlarımız ifade ediyorlar.
Bu etkinlik, Kayserimiz için de çok önemli ve başarılı bir iş olmasının yanında Türkiye’de ki çiftçilerimizin de takip ettiği, ilgilendiği burada ki gelişmelerden, sonuçlardan faydalanmak istediği bir iş haline geldi. Bu alanda, bizimle ortak çalışmaları gerçekleştiren firmaların her birisine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Burada tohum, ilaç, gübre ve sulama firmaları ile, 4 tohum.4 ilaç,7 gübre,1 tanede de sulama sitemleri ile ilgili olmak üzere dört ayrı alanda16 firma ile denemeler yapıyoruz.Aynı zamanda bizim Kayseri Şeker olarak Ar-Ge çalışmalarımız kapsamında burada deneme sahalarımız da bulunmaktadır. Bunlar gerçekten önemli hususlardır. Burada ki asıl amacımız çiftçimizin gelirini nasıl artırırız. Biliyoruz ki çiftçinin gelirini artırmanın yolu önce kaliteden, verimlilikten geçiyor. Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Şeker Pancarı taban fiyat açıklamasınıyaptı. 300 lira pancara ton başına fiyat açıklaması, işin doğrusu biraz beklenenin en üzerindeki seviye de açıklandı. Onun için bu fiyattan dolayı tabi çiftçilerimiz memnun, mutlular biz de çiftçilerimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu tabi çiftçimizin artan maliyetler karşısında onları ezdirmemek gelirini beli bir seviyede dengelemek için yapılmış bir açıklama, ama değerli kardeşlerim, değerli çiftçiler siz de biliyorsunuz ki iş sadece fiyat belirlemekle olmuyor.Bunu yetkililer işte hükümetimiz en iyi seviyede yaptı.Ama iş bununla bitmiyor, bizim de verimliliğimizi artırmamız, dekara elde ettiğimiz pancar miktarını artırmamız, şeker oranını artırmamız lazım.
Bakın biz bunu Avrupa ile kıyasladığımız zaman maalesef Avrupa’nın %50 gerisindeyiz. Bizim dekardan elde ettiğimiz şeker miktarıyla Avrupa’nın elde ettiği şeker miktarı arasında %50 fark var. Diğer maliyet kalemleri dolayısıyla onlar bizden daha avantajlı durumdalar. O nedenle bizim bu araştırmalara, çalışmalara, denemelere, gelişmelere çok fazla ilgi göstermemiz gerekiyor.Bu çerçevede hem verimlilik ve kaliteyi artırmak hem de masrafları düşürmemiz gerekiyor. Yani pancar fiyatının yanında kalitenin, verimliliğin artırılması, masraf kalemimin düşürülmesi bizim toplam gelirimize etki edecek unsurları olarak değerlendirmemiz lazım. İşte biz burada yaptığımız çalışmalarla bu sonuçları elde etmeye çalışıyoruz. Yani gübrede en kaliteli şekilde ne zaman nasıl kullanılır. Hangi gübre hangi zamanda kullanılır. Bunların burada en iyi denemeleri yapılıyor. Keza ilaçlamanın zamanı, hangi ilacın nasıl etkili olacağı ve buna benzer uygulamalar yapılmaktadır.
Ayrıca; aynı şekilde tohum konusunda bizim Türkiye’de herkesten farklı çalışmalarımız da oldu. 5-6 sene önce bu ot ilacına dayanıklı tohum geliştirme çalışmalarımız yapıldığında Kayseri Şeker ilk adımı attı ve ilgili firma ile bu konuda bir anlaşma yaptı.Şimdi bizim çiftçilerimiz bundan faydalanıyorlar ve denemelerinde oldukça verimli ve başarılı olduğunu düşünüyoruz dedi. Yapılan konuşmaların ardından bütün firmalar deneme sahalarında tek tek sunumlarını yaptılar. Çiftçiler ve ziyaretçiler iki gün süresince yetkililerden bilgi alışverişinde bulundular.

Yorumlar