Yozgat Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası iş dünyasına ve meslektaşlarına E-Dönüşümü anlattı.
E-Dönüşüm toplantısı yapıldı

Başkan Ahmet Bulut e-uygulamalar hakkında üyeler ve iş dünyası ile seminerde bir araya geldi. Yozgat Kent Park Bilal Şahin Konferans Salonunda TURMOB Eğitmeni Yalçın Sütütemiz'in sunumu ile Yozgat Defterdarı Erdoğan Yıldıraner ,Gelir Müdürü Sedat Vatansever`in ve mali müşavirlerin, vergi mükelleflerimizin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.
Bulut açılış konuşmasında," Bilgi ve teknolojik çağının bir gereği olarak mali kayıtlar ve işlemlerimiz değişime ayak uydurmak zorundadır. 19/10/2019 tarih ve 509 sayılı vuk e-uygulamalar tebliğini ne göre bakanlık tarafından yapılan bu çalışmalar günlük mali işleri kolaylaştırırken vergi adaletinin sağlanması için yapılması gereken düzenlemelerdir. Aslında toplumun her kesimini ilgilendiren e-fatura ve diğer değişikliklerin her tacirin bilmesi gereken önemli konular olduğunu düşünüyorum.
01.01.2020 tarihinden itibaren e-süreçler hızlanarak hayatımızın her alanında karşımıza çıkacağı görünmektedir. ancak görünen o ki küçük ölçekteki işletmeler ve işletme sahiplerinin bu sürece katılım da zorlu bir süreç yaşayacağını düşünüyorum. mali müşavirler olarak bizlerde her süreçte olduğu gibi bu süreçte de girişimcilere yön vererek yarımcı rolü üstleneceğiz.
Ancak ticaret odaları ve esnaf odaları nezdinde bu uygulamalara geçiş süreci ile ilgili vergi mükelleflerine ve ticaret erbaplarına kapsamlı eğitimler vermesi gerektiği kanaatindeyim.
Biz Yozgat mali müşavirler odası olarak esnafa verilecek her bilgi için eğitimci sağlamaya hazırız. çünkü e-uygulamalar mükelleflerin yapması gereken işlerdir. bu uygulamalar yaşamı kolaylaştırdığı gibi uygulamada yaşanacak sorunları da var olacaktır. Bunlardan biride halen normal fatura kesmeyi bileyen mükelleflerimiz mevcut.mükelleflerin çoğunun e posta adresleri bile yok. Bizi zor süreç beklemektedir.
Mali müşavir mükellefin faturasını kesen eleman değildir.sayın meslektaşlarım sizden ricam e-fatura irsaliye vb. uygulamaları sizler kesmeyin mükellefin faturasını mali müşavir kesmez bundan dolayı ileride sıkıntı yaşarsınız.ve siz değerli mükellefler faturanızı mali müşavir kesmez ve kesemezde fatura kesme saklama sorumluluğu sizlerdedir.mesleğimizin kanun maddesi olan 3568 sayılı kanuna göre de bizlerin fatura vb kesmeleri kanunen yasaktır.siz değerli meslektaşlarım siz görevinizi bilin mükellef de görevini bilisin.
Toplumu bilgilendirmenin bizim gibi mali müşavirlerin ve esnaf odalarının görevi olduğunu düşünüyorum. yapmak istediğimiz sadece daha fazla bilgi ile mükelleflerin, iş camiasının devletle olan ilişkilerinin daha sağlam gerçekleştirmesini sağlamak ve cezai müeyyidelere sebep olmamalarını sağlamaktır.
Biz mali müşavirler devletin çıkarmış olduğu uygulamaları sizler ceza yemeyin diye sizle devlet arasında köprüyüz. bizler bazı uygulamaların yanlış olduğunu oda ve birliğimiz olan TÜRMOB kanalı ile yetkilere iletiyoruz.ancak sadece bizim sizin sorunlarımızı iletmemiz yetmiyor.sizlerin bağlı bulunduğu esnaf odalarında yeri geldiğinde tepkisini koyması gerekmektedir.örneğin mükellef köyün birine gidip mahsul satın alacak tarlada e- müstahsil makbuzu kesecek bunu nasıl kesecek. İş de mükellef bunun zorluğunu bağlı olduğu odaya gidip derdini sitemini belirtmesi gerekirken biz mali müşavirlere geliyor. Bizlerin yapacağı bir şey yok. sizleri bağlı olduğunuz yani kayıtlı olduğunuz odalar hakkınızı koruyup tepkisini göstermesiz lazım.
Bu uygulamaların hayatımızda yeri olacağı için siz mükelleflerin artık çoğunuzun işyerinde ön muhasebe yapacak faturaları kesecek elemana ihtiyaç olacaktır.
Yozgat SMMM odası olarak odamızda ön muhasebe eleman kursu açılacak dır. Açacağımız kursumuzda kursiyerlerimize e-fatura, e-arşiv, e-sevk irsaliyesi, e-müstahsil makbuzunu uygulamalı olarak gösterilecek olup.sizlerin eleman ihtiyacını karşılamış olacağız" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorumlar