Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde belirlenen hedeflerle ilgili olarak, İlimizde yapılan ve yapılacak çalışmalar, ortak sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü çalıştay planlanmış ve geçen hafta içeresinde ilçelerde yapılan çalıştay raporları alındı.
Eğitim vizyonu çalışması yapıldı

İlçelerden gelen çalıştay raporlarının değerlendirilmesi, il merkezinde yapılacak çalışmalar ile görüş ve önerilerin belirlenerek İl Çalıştay 2023 Vizyon Raporunun hazırlanması amacıyla çalıştay toplantısı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bozok Toplantı Salonunda ;İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Mustafa Böyükata, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri ,Okul Müdürleri ve farklı branşlardan birçok öğretmenimizin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda katılımcılar, oluşturulan çalışma grupları ile veriye dayalı yönetim, ölçme ve değerlendirme, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi, okulların finansmanı, teftiş ve kurumsal rehberlik hizmetleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, özel eğitim, özel yetenekli öğrenciler, yabancı dil eğitimi, öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm, erken çocukluk, temel eğitim, orta öğretim ve mesleki ve teknik eğitim liseleri, hayat boyu öğrenme konularında sorun ve çözüm önerilerini ele alarak İlimiz raporunu hazırladılar .

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 2023 Eğitim Vizyonu kamuoyuna duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte Merkez ve ilçe teşkilatlarımızda konuyla alakalı çalıştaylarımız başlamış olup, yoğun bir çalışma içeresindeyiz. İl geneli olmak üzere eğitim camiamızla birlikte yapacağımız çalışmalar ,sunulacak görüş ve öneriler ve yapılan değerlendirmeler raporlaştırılarak İl raporu olarak Bakanlığımıza ulaştırılacaktır. Eğitim-öğretim faaliyetleri sürekli değişkenlik gösteren bir süreçtir. İnsanın ,toplumun ve yaşam algılarının sürekli değiştiği bir dünyada bu süreç de statik olmaktan ziyade dinamik bir şekilde devam etmektedir. Sanayinin ve teknolojinin ilerlemesiyle beraber Dünyadaki değişime dönük çalışmalar yapmak hatta değişimin öncüsü olmak durumundayız. Bizler Eğitim camiası olarak Dünyadaki bu hızlı değişimi göz önünde bulundurup Ülkemizin eğitim-öğretimini hareketli ve dinamik süreçlerle yönetip geleceğimizin teminatı olan gençlerimize emanet edeceğiz.

Aile olarak gördüğümüz eğitim camiamızla birlikte toplam bir algı ve idrakla beraber kolektif bir anlayışla bu işin üstesinden geleceğimizden hiç şüphem yoktur. Şimdiden çalıştayımıza katılan tüm meslektaşlarıma teşekkür eder çalışmalarımızın başarılar getirmesini dilerim ‘’dedi.

Yorumlar