Yozgat il genel meclisi Ağustos oturumunda ihale tekfilini karara bağladı
Jeotermal kaynak aranacak

Sorgun’a bağlı İkikara mevkinde bulunan bölgede jeotermal kaynak aranacak.
Yozgat İl Genel Meclisi Sorgun’a bağlı İkikara mevkinde daha önce ruhsatı iptal edilen jeotermal kaynak arama ruhsatının ihaleye çıkarılmasına oy birliği karara bağladı.
Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu’nca hazırlanan rapor il genel meclisine sunuldu. Komisyon Başkanı Ahmet Ünsal tarafından okunan raporda 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu çerçevesinde Sorgun ilçesi sınırları dahilinde İl Özel İdaresince verilmiş olan bir adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı hükümden düştüğünü hatırlattı. 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükmü gereğince ruhsat bilgisi, muhammen bedel tespit raporu bulunan ve hükümden düşmüş olan bir adet jeotermal arama ruhsatlı sahanın Resmi gazetede ilan edilip yeniden aramaya açılabilmesi için ihalesinin gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getiren Ünsal, ruhsat alanına ait ihale işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için, 5302 sayılı Il Özel İdaresi Kanunun 10. maddesi (f) bendi uyarınca, muhammen bedelinin tespitinin yapılarak ihale kararı alınmasına yönelik gerekli inceleme yapıldığını aktardı.
Ünsal, “İlimiz Sorgun ilçesine bağlı İkikara köyü mevkiinde tapunun 134-a3 paftasında 3.019,34hektarlık alanda ARA.66.00.2015.JEO.14 ruhsat numarası (ER:3334959) ile Şahin ŞENER adına verilen kaynak arama ruhsatı iptal edilmiştir. 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17 inci maddesinde; “Herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş, arama ve işletme ruhsatları, İdare tarafından en geç altı ay içinde ihale yoluyla arama ve işletmeye açılır. Idare tarafından gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin ilanlar Resmi Gazete’de yayınlanır. İhale ilan süresi içerisinde ihaleye müracaat olmaması halinde arama ve işletme ruhsat alanları başka bir işleme gerek kalmaksızın aramalara açık hale gelir. Bu durum MİGEM’ e onbeş gün içerisinde bildirilir.” Hükmünce, ilimiz Sorgun ilçesine bağlı İkikara köyü mevkiinde tapunun 134-a3 paftasında 3.019,34 hektarlık alanda ARA.66. 00.2015.JEO.14 ruhsat numarası (ER:3334959) ile belirtilen ruhsat sahasının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca 380 bin TL muhammen bedel üzerinden açık artırma suretiyle Resmi Gazetede ilan edilip, sahanın yeniden aramalara açılabilmesi için ihalesinin gerçekleştirilmesi ve sahanın aramalara açılmaları komisyonumuzca uygun görülmüştür” dedi.
İGM oy birliği ile ruhsat ihalesini onayladı.

Yorumlar