Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde staj ve çıraklık döneminde yapılan sigorta dönemine borçlanma hakkı verilmesine yönelik konuşma yaptı.
Keven, öğrenciler staj hakkını savundu

Staj yapan öğrencilere sigorta borçlanma hakkı tanınmasına yönelik verilen kanun değişikliği teklifi hakkında konuşan Keven,
“Meslek lisesi ve çıraklık okulu öğrencileri, 1986 yılında çıkarılan 3308 sayılı yasa ile zorunlu staja tabi tutulmuşlardır.Mesleki ve teknik eğitimin ana unsurlarından birisi uygulamaya dayalı eğitimdir. Meslek lisesi veya yükseköğrenim döneminde gerçekleşen staj süreleri için ödenen sigorta primleri, sadece staj döneminde iş kazalarına ve meslek hastalıklarına ilişkin güvence sağlamakta; bu kişilerin emekliliğine yönelik sigorta girişi olarak kabul edilmemektedir. Bu stajyerlere borçlanma hakkı ise tanınmamaktadır. Ancak doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri öğrenim süreleri, avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri, kanun kapsamında yurt dışına gönderilen öğrencilerin yurt dışında ki öğrenim süreleri gibi durumlar borçlanma hakkına tabi tutulabiliyor. Bu nedenle anayasanın eşitlik ilkesine uygun olmayan ve büyük mağduriyet yaratan bu durumun ortadan kaldırılması ve mesleki eğitimin özendirilmesine katkı olması için çıraklık veya staj dönemlerine borçlanma hakkı tanınması sağlanmalıdır.Külfet oluşturacak denilerek peşinen reddetme yoluna gidecek bir tutumun ise toplum vicdanında derin yaralar açacağının bilinmesini isterim.Toplumda yaygın bir beklenti haline gelen bu mağduriyetin giderilmesi için gelin hep birlikte bu mağduriyete son verelim ve bu durumu anayasamızın eşitlik ilkesine uygun bir hale getirelim.”
Milletvekili Keven’in konuşmasını tamamlamasının ardından Genel Kurul’da oylamaya sunulan kanun değişikliği teklifi AKP Grubu’nun ret oylarıyla reddedildi.

Yorumlar