İl Genel Meclisi Ekim ayı 4’ncü toplantısını İl Özel İdaresi Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi.
KOMİSYONLAR RAPORLARINI AÇIKLADI

Ekim ayı 4’ncü birleşiminde komisyonlarca hazırlanan raporlar görüşülürken komisyon başkanları tarafından meclis üyelerine yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
OKULLARIN EKSİKLERİ TAMAMLANACAK
Gündemin ilk maddesi olarak Eğitim ve Kültür Komisyonu tarafından Saraykent İlçesi’nde bulunan ilköğretim kurumlarına bağlı okullar hakkında yapılan araştırma çalışması hakkında hazırlanan rapor görüşüldü. Komisyon başkanı Mustafa Gezer’in okuduğu raporda Saraykent İlçesi’ne bağlı köylerde ve ilçe merkezinde bulunan okullarda eksiklerin tespit edildiği bazı okulların kanalizasyon sistemlerinin arızalı olduğu, bazı okulallarda bahçe duvarı yapımına ihtiyaç duyulduğunu, okul bahçelerinde yapım çalışması gerektiği hususlarına yer verildi. Komisyon raporunda sonuç olarak ise,” Belirtilen okullarımızın eksikliklerinin Milli Eğitim Müdürlüğünce gerek küçük onarım ve gerekse büyük onarım projesi kapsamına alınarak yaptırılması komisyonumuzca uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.
KUZACA’DA 1 AYDIR SAĞLIK PERSONELİ YOK
Şefaatli İlçesi’ne bağlı köylerde Sağlık Evleri’nin durumunu araştıran Çevre ve Sağlık Komisyonu ise meclise sunduğu raporda Kuzaycai Sarıkent ve Paşaköy Sağlık Evleri’nin durumlarını aktardı.Raporda Kuzayca Sağlık Evi’nde yaklaşık 1 aydır personel bulunmadığı aktarılırken, Paşaköy ve Sarıkent köylerinde sağlık evlerinin eksiklerinin bulunduğu belirtildi. Raporda,” Kuzayca Sağlık evi köyün içerisinde herkesin rahatlıkla ulaşabileceği ve hizmet alabileceği yerde olduğu, tek katlı olarak inşa edilmiştir. sağlık evi personelinin 09.09.2019 tarihinde tayin olduğundan sağlık evinde personel bulunmamaktadır. Sarıkent sağlık evi binasının genel itibariyle sağlık hizmeti sunumuna uygun olduğu, bahçe kapısı, garaj ve kömürlük kapıları arızalı olduğu görülmüştür. Paşaköy sağlık evinin bahçe duvarının muhtelif yerleri ile garaj ve kalorifer dairesi kapılarında bakım ve onarıma ihtiyaç vardır. Söz konusu bu üç adet sağlık evinin küçük çaptaki bakım ve onarım işlerinin Sağlık İl Müdürlüğünce programa alınarak yaptırılması komisyonumuzca uygun görülmüştür” denildi.
SOSYAL YARDIMLAŞMA DESTEKLERİ DEVAM EDİYOR
İl Genel Meclisi 4’ncü birleşiminin son iki konusu ise Çandır İlçesi’nde Altyapı ve Sanat Yapıları Komisyonu ile Aile ve Sosyal Politikalar Komisyonu tarafından yapılan incelemeler oldu. Altyapı ve Sanat Yapıları Komisyonu tarafından yapılan yatırımların miktarları ve ne kadar alanda çalışma yapıldığı bilgilerine yer verilirken, Aile ve Sosyal Politikalar Komisyonu’nca hazırlanan raporda ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Çandır İlçesi’nde 1 Ocak-9 Eylül arasında ki yapılan yardımlar hakkında bilgiler verildi. Raporda,” Vakfın Öz kaynaklarından 501 kişiye toplamda 305 Bin100 TL, merkezi olarak yapılan yardımlardan 140 kişiye toplamda 568 Bin 291,82 TL yardım yapılmıştır. Ayni yardımlar kapsamında 86 kişiye diğer aile yardımları 11 Bin 230 TL. 126 kişiye kömür yardımı 11 Bin 014,51 TL. 22 kişiye diğer barınma yardımı 12 Bin 950 TL. 2 kişiye diğer sağlık yardımı 915 TL ve Vakfın Öz kaynaklarından 192 kişiye toplamda 36 Bin 109,51 TL yardım yapılmıştır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yönetim giderleri olarak dört adet personel gideri olarak 277 Bin 956,12 TL (kira, su, aydınlatma, yakıt, kırtasiye, demirbaş vs). Giderler içinde 13 Bin 334,11 TL olmak üzere toplamda 291 Bin 290,23 TL harcama gerçekleştirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar