Öğretmenler haklarını koruyacak meslek kanunu istiyor.
Öğretmenler ‘kanun’ istiyor

Eğitim-Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 1. Dönem sonu nedeniyle yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerin haklarımızı koruyacak ve geliştirecek içerikte bir meslek kanunu artık çıkarılmalıdır" dedi.
En az 60 bin öğretmen
ataması yapılmalıdır
Başkan Şerefli eğitimde açığın kapanması için enaz 60 bin öğretmenin atamasının yapılması ve Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verilmesini isteyerek, "Öğretmen açığı, ücretli öğretmenlik gibi hak kayıplarına neden olan güvencesiz istihdam türleriyle kapatılmak yerine, öğretmen ihtiyacı gözetilerek yarıyıl tatili döneminde en az 60 bin öğretmen atanması yapılmalıdır. Aynı işi yapan, aynı sorumluluklara sahip kamu görevlileri arasında eşit olmayan özlük hakları doğuran statü farklılıkları kabul edilemez. Öğretmenler odasında farklı haklara sahip eğitimcilerin bulunması ayrımcılıktır. Bu ayrım eğitimciler arasında iş barışına, öğretmenin iç huzuruna ve eğitimin verimliliğine zarar vermektedir" dedi.
Şerefli, açıklamasının devamında, "Öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alacak, yöneticilik ve liderlik süreçlerine katılım, bu pozisyonlardaki mali, sosyal ve özlük hakları da içerecek, uluslararası standartlara uygun, öğretmenliğin kariyer mesleği niteliğini dikkate alan, öğretmenin etkinliğini artıracak, itibarını yükseltecek nitelikte bir meslek kanunu eğitimin geleceği açısından ertelenemez bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

Yorumlar