Uzun zamandır Türkiye’nin pek çok şehrinde pek çok üniversitede eğitim etkinliklerine katkı veren Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Bartın Üniversitesi’nde geniş katılımlı bir kitleye dönük olarak 06 – 07 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenen “Bilimsel Araştırmalarda Proje Döngüsü Yönetimi” isimli programa hem Eğitim Yöneticiliğini üstlenerek hemde eğitmen yaparak katkı verdi.
Prof. Dr. Mustafa Böyükata’dan Bartın  Üniversitesi’ne anlamlı destek

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünün isteği üzerine üniversitenin Kutlubey Kampüsü Konferans Salonu’nda Prof. Dr. Bülent Kaygın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen programda, Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Keskin, Dicle Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hamdi Temel, Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rahmi Ünal, Hacettepe Üniversitesi’nden, Prof. Dr. Nurettin Demir, Dumlupınar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu, Mersin Üniversitesi’nden Doç. Dr. Bülent Özkan, Bartın Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Aziz Genç ve Dr. Öğr. Üyesi Hande Küçükönder eğitmen olarak yer aldılar.

İki gün olarak planlanan eğitimden 60 civarında katılımcı faydalandı. Program kapsamında, Temel Kavramlar, Araştırma Projesinin Bileşenleri, Proje Teklifinin Kalitesi, Kaynak Taraması ve Literatür Analizi, Araştırmanın Planlanması ve Yönetimi, Bulguların Analizi, Sonuçların Değerlendirilmesi ve Yaygınlaştırma başlıkları altında seminerler verildi, bilgi ve deneyim paylaşımı sağlandı. Ayrıca Prototip Proje Tasarımı Uygulamaları da yaptırılarak katılımcıların yakın branşlardan gruplar oluşturarak proje fikri geliştirmeleri ve yazmaları istendi. Eğitmenlerin üretilen çalışmaları inceleyerek kritik etmeleri yoluyla katılımcılara hızlı biçimde dönütler verildi.

Tamamı kendi isteğiyle başvurup katılan kişilerden oluşması etkinliği canlı tutmuş olup, kalabalık bir yararlanıcı grubu olmasına rağmen hafta sonunu bıkkınlık göstermeden etkinliğe ayırmış olmaları dikkat çekmiştir. Bütün katılımcılar son derece iyi faydalandıklarını ve bu tür etkinliklerin devam ettirilmesi gerektiğini ortak görüş olarak vurgulamışlardır.
Program sonunda katılımcılara belge dağıtıldı. Zamanını bu etkinliklere ayırıp ilgiyle izleyen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, son derece etkili ve faydalı olduğuna inandığını belirterek, programın düzenlenmesinde özveriyle katkı veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile bütün eğitmenlere teşekkür ederek belge takdim etti.

Yorumlar