Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bakanlıklarda tasarruf ve tasarruf bilincini artırmak için tüm bakanlıklar bünyesinde doğrudan Bakan Yardımcısına bağlı olarak Tasarruf Ofisleri kurulmuş olup bu bağlamda Sağlık bakanlığı İl Müdürlüklerinde’ de İl Müdürlerine doğrudan bağlı Tasarruf Ofisleri oluşturulmuştur.
Tasarruf Ofisleri oluşturuldu

Bu ofislerce tüm sağlık tesislerinde 34 başlık altında yapılan tasarruf çalışmaları planlanmakta olup her 3 aylık dönemlerde yapılan tasarruf miktarları konsolide edilerek Sağlık Bakanlığına gönderilmektedir. Bu proje kapsamında 01.02 Ağustos tarihlerinde Sivas ilinde Bakanlığa 8 ilin katılımı ile bölgesel toplantı düzenlenerek illerde yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Toplantıya Yozgat’tanTigap (Tassarruf ve Gelir Artırıcı Programlar) İl Sorumlumuz ve Personel Destek Hizmetleri Başkan Yrd Özer Şişman, Kamu Hastaneleri Başkan Yrd Abdullah Cesur ile sağlık tesislerimiz Başhekim Yardımcıları ile Müdürleri katılmıştır. Toplantıda Başkan Yrd Özer Şişman tarafından İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerimizin 2019 ilk 6 aylık dönemde yapmış olduğu toplam 650.000 TL tasarrufa ilişkin sunum yapılmıştır.

Yorumlar