Türkiye Gazeteciler Konfederasyonun acil durum özet raporu gerekli önlemlerin alınması için bütün ilgililere ulaştırıldı. Hazırlanan raporda yerel medya kuruluşlarının kapanmanın eşiğinde olduğu dile getirildi.
YEREL BASIN KAPANMA TEHLİKESİ YAŞIYOR

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu genel başkanı Nuri Kolaylı ve TGK genel koordinatörü ve Yozgat Gazeteciler Cemiyeti başkanı Osman Hakan Kiracı tarafından hazırlanan Yerel Basın Acil Durum Özet Raporu’nda ülkemiz için vazgeçilmez bir kamu görevini yerine getiren medya kuruluşlarının olağanüstü zor günler yaşadığı ve gerekli önlemlerin alınmaması halinde yerel medyanın kapanma tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğu önemle vurgulandı.
“BASINIMIZIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÇÖKMÜŞ DURUMDADIR”
Basınımızın bağışıklık sistemi çökmüş durumdadır denilen raporda,”Basın İlan Kurumu (BİK) Mevzuatı çerçevesinde resmi ilan ve reklam alan 1.089 gazetenin, yerel olanlarının 646 tanesi kurum şubesi bulunan yerlerde, 397 tanesi valilik görev alanında yayın yapmaktadır. 10 bölgesel gazetenin yanı sıra 36 adet yaygın gazete mevcuttur. Bu gazetelerin asgari kadrolarında halen 8 bin 683’i fikir işçisi olmak üzere dağıtım, baskı, büro işçileri ile birlikte yaklaşık 15 binden fazla kişi istihdam edilmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar basın sektöründe iki-üç kat daha fazla yaşanmaktadır. Kağıt fiyatlarının yükselmesi ve diğer önemli girdilerin artması ile girdi maliyetleri tolere edilemez seviyeye yükselmiştir. Asgari ücrette ciddi artış meydana gelmiştir. Ekonomik durgunluk nedeni ile işletmeler reklam harcamalarında kısıntıya gitmiştir. Bu da özellikle yerel gazetelerin reklam ve satış gelirlerini olumsuz etkilemiştir” denildi.
“GAZETECİLİK MESLEK YASASI’NIN ÜLKEMİZE KAZANDIRILMALI”
Raporda,”Türk basını öncelikle, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen ‘Gazetecilik Meslek Yasası’na ihtiyaç duymaktadır. Çağrımız; siyasetçilerin, bürokratların, hukukçuların ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile diğer meslek kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla çalışma gruplarının oluşturulması, kanun teklifi hazırlanması ve Gazetecilik Meslek Yasası’nın ülkemize kazandırılmasıdır. Türk Ceza Kanunu’nda ve bazı kanun ile yönetmeliklerde yer alan basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddeler mutlaka günümüz koşulları göz önüne alınarak değişmelidir. Basın Kartları Komisyonu’nun yapısını değiştiren yeni yönetmelik, basın kartı konusunda olumsuz bir adımdır. Komisyon, meslek temsilcilerinin yer aldığı bir yapıya kavuşturulmalıdır. Ayrıca basın kartlarının değişim sürecinde, turkuaz ve pembe olarak değiştirilen rengin yeniden sarıya döndürülmesi beklentimizdir” ifadelerine yer verildi.
“BASININ VAZGEÇİLMEZ İŞLERLERİ BULUNMAKTADIR”
Basının vazgeçilmez işlevlerinin dile getirildiği raporda,”Basınımızın Anayasa’da karşılığını bulan haber verme işlevinin yanı sıra yerel siyasetin hayata geçmesini sağlama, kamu denetimi sağlama, sivil toplumu hayata geçirme, marka üretme, yerel ekonomiyi canlandırma gibi vazgeçilmez işlevleri bulunmaktadır. Türkiye’nin rengini tadını kokusunu sonuç olarak bu toprakların geçmişle bağını, gelecek düşünü kuşaktan kuşağa bilinçle aktaran yerel basının yok olması demek, uluslararası sermaye ve ideolojilerin, bölücü unsurların eline geçecek, Türkiye’nin zenginliklerini önce ayrılık sonra düşmanlık haline getirecek güçlerin filizlenmesi anlamına gelecektir. Siyasetimiz bu yolu tercih etmekle bindiği dalı kesmenin adımını atacaktır” denildi.
BEKLENTİLER SIRALANDI
Son olarak beklentilerin aktarıldığı raporda,”Kanun teklifi hazırlanarak Gazetecilik Meslek Yasası ülkemize kazandırılmalıdır. k Ceza Kanunu’nda ve bazı kanun ile yönetmeliklerde yer alan basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddeler günümüz koşulları göz önüne alınarak değişmelidir. Resmi ilanları yük gören bürokratik anlayışın yerine, sağduyulu yaklaşımla ülke menfaatlerinin hâkim olacağı bir bakış açısı hayata geçmelidir. Sektörümüzde yaygınlaşmakta olan tekelci yaklaşım her şeyden önce siyaset kurumuna zarar vermektedir. Bu husus acilen gözden geçirilerek tedbir alınmalıdır. Bir yılı aşkın süredir basın kartı alma hakkına sahip oldukları halde alamayan meslektaşlarımızın haklarının iadesi sağlanmalıdır” ifadeleri yer alırken bir çok beklenti daha sıralandı.

 

 

Yorumlar