ODTÜ’YE NASIL GİDİLİR?

 14 Ocak 2020 Salı (1 hafta önce)
 226
Mehmet Ali ÇAKIR
Mehmet Ali ÇAKIR

ODTÜ’YE NASIL GİDİLİR?

  Bozok Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Mustafa Böyükata Bey’in başlattığı sohbetlerin ana başlığı filanca köyden ODTÜ’ye Nasıl Gidilir?.

  Benim de olabilme ihtimalini desteklediğim bu proje, köy okullarındaki azalan öğrenci sayısı sebebiyle öğretmenlerin öğrencilere daha fazla zaman ayırabilmeleri ve buna bağlı olarak eğitim kalitesinin yükseleceği tezine, dayanıyor. Daha önce de Köy Kolejleri Olabilir mi? başlıklı yazımda konuyu ele almıştım.

  İlkokulda, verim açısından bir sınıfta olması gereken öğrenci sayısı, birçok araştırmaya konu olmuştur. Araştırmalarda elde edilen bulgular 15-30 kişi aralığında bulunmuştur ancak yoğunluk (mod) 16-20 kişi aralığındadır. Bizim ülkemiz gibi nüfus yapısına sahip ülkeler için öne sürülen öğrenci sayı ise "en fazla 24"tür.

  Bazı özel okulların da tanıtımlarında “ Butik Sınıflar” hususunun vurgulanması ve öne çıkması, bu gerçeğin sonucudur.

  Nitekim ülkemizde,   “222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 50. maddesinde "Birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 40 dan fazla olamaz." hükmü yer almaktadır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı'nın 17/01/2012 Tarihli 338 Sayılı ve 2012/05 Nolu Genelgesinde "2012 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı Hazırlama Esasları"nın "A-Temel ilkeler" bölümünde "ilköğretim kurumlarında sınıf mevcutlarının aşamalı olarak 30 öğrenciye indirmek." hükümlerine yer verilmiştir.

  Millî Eğitim Bakanlığı’nın koyduğu hedeflerin araştırma sonuçlarının hedefinin üzerinde kalması sanırım şartların yetersizliğinden ve imkân kısıtlılığından ileri gelmektedir ancak yaygın ve bazen de mizahî olarak söylenen “ eğitim şart” mottosunu göz ardı edemeyiz, etmemeliyiz ve ülkemizde bu standardı sağlamanın yolunu bir şekilde bulmalıyız.

  Köylerdeki göç sebebiyle özel bir gayret gerekmeden öğrenci sayıları ideal seviyeye kendiliğinden düşmüştür. Sayın Böyükata da bu durumun fırsata dönüştürülebileceği düşüncesindedir.

  Kendisi de köyde büyümüş ve yatılı okumuş, akademik kariyerin en üst basamağına yükselmiş Böyükata’nın derdi, köyde okuyan çocuklarımızın benzer başarıya ulaşabileceklerini göstermektir.

  Ben de kendisinin  “ Kadıgüllü’den  ODTÜ’ye Nasıl Gidilir?” toplantısına iştirak ettim. Toplantıda dikkatimi çeken husus; Böyükata’nın hedef kitle olarak sadece öğrencileri almaması oldu. Eğitim Sacayağı’nın diğer unsurları olan veliler ve öğretmenlere de ayrı ayrı telkin ve tavsiyelerde bulunuyor.

 Öğrencilere verdiği örneklerde millî şuura vurgu yapıyor ve ülkemizin bu günlere gelmesine vesile olan şehit ve gazilere olan borcumuzu ancak iyi eğitim alarak, ülkemizin gelişme ve kalkınmasına omuz vererek ödeyebileceğimizi ifade ediyor.

   Sınıfların küçüklüğünün en çok temel matematik ve dil becerilerinin, okuma yazmanın öğrenildiği ilkokul yıllarında önemli olması ve akademik başarı yükseltmek amacıyla lise yıllarında az öğrencili sınıflar tasarlasak bile iyi öğrenme yaratmak açısından geç kalmış olunması gerçeği, Böyükata’nın, iyi bir yerden başladığını gösteriyor.

  Üzüldüğüm husus ise öğrenci sayısının azlığı sebebiyle birinci kademede birleştirilmiş sınıf uygulamasını görmek oldu. Nasıl bir çözüm bulunur, bilemiyorum.

  Kadıgüllü Köyü’nde hem muhtar hem veliler hem de okul yöneticileri ve öğretmenler çok yakın bir ilgi gösterdiler ve misafirperver davrandılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.

  Esas olarak meslektaşlarının hak ve menfaatlerini korumak; ilaç, hasta sağlığı, toplum sağlığı, çevre sağlığı alanlarında faaliyet yürütmek ve farkındalık oluşturmak gibi görevleri olan Yozgat Eczacı Odası, bir akademik meslek odası sıfatıyla bu eğitim faaliyetine de destek verdi ve öğrencilerin ihtiyacı olan tüm kitapların malî yükünü karşıladı. Ayrıca küçük çocuklarımızın ilaç ve sağlık konusunda bilinçlerini artırmak maksadıyla hazırlanan Gürbüz Eczanede isimli kitabı da hediye etti. Bu bakımdan başta Eczacı Odası Başkanı Furkan Konya Bey olmak üzere tüm eczacı odası yönetim kurulu üyelerine de teşekkür ediyorum.

  Dilerim el birliği ile bir şeyleri başarabilir, ilimizin eğitim kalitesini yükseltebiliriz.

 

Yorumlar