Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Sayıştay raporlarına da yansıyan ve raporlara göre devleti 85 milyon 528 bin lira zarara uğrattığı belirlenen ihaleleri açıkladı.
85 Milyon Lira Kamu Zararı açıklandı

Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan yapım ihalelerinde DSİ ve Karayolları gibi kurumlar kimi ihalelerde fiyat dışı unsur adı altında bir puanlama sistemi kullandıkları için ihale en düşük teklif verilene değil puanı yüksek olana veriliyor. Aralarında yarım puanlık fark olsa bile en düşük teklife ihale verilmediği için gereksiz yere devletin cebinden milyonlarca lira çıkıyor. Kurumların gerekçesinde ise teknik aksama olmaması için‘daha yüksek fiyat verdiği halde’ belli kriterlere göre puanlaması yüksek olan firmalara ihaleyi vererek işlerde olası teknik aksamaları önledikleri iddia ediliyor. Bunun sonucunda ekonomik olarak en avantajlı teklifi veren değil daha yüksek fiyatla teklif vermiş firma ihaleyi kazanıyor. Kamu maliyesini zarara uğratacak şekilde daha yüksek teklif veren firmalara ihaleler veren bu kurumlar Sayıştay tarafından sadece uyarılıyor. Ancak Sayıştay uyarı yapma makamı değildir. Bu bulguların hesabı sorulmalıdır. Bir kamu kurumunun görevi zaten yapılan işlerde aksamalara yer vermemektir. Bunun için gerekli idari önlemleri almak zorundadır. Kaldı ki yüzlerce inşaat işi ya feshedilmiş ya da ödeneksizlikten zaten yarım kalmış durumdadır.
Karayolları ve DSİ kurumları hakkında rapora yansıyan bulgular hakkında bilgi veren Keven,“Sadece DSİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiş 11 adet ihalede toplam 68 milyon 300 bin lira kamu zararı oluştu. Bu sadece buz dağının görünen kısmı, Bölge Müdürlüklerinin yaptığı ihaleler buna dahil değil. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 49 adet ihalede ise 17 milyon 228 bin lira kamu zararı oluştu. DSİ’nin yapmış olduğu ‘Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 1. Kısım Şebeke İkmali Yapım İşi’ ihalesi bu puanlama sisteminden dolayı 21 milyon 172 bin lira kamuyu zarara uğratarak 328 milyon 161 bin liralık teklif verene verilmiştir. ‘DSİ Genel Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Yapım İşi’ ihalesi ise 10 milyon 840 bin lira kamuyu zarara uğratarak 110 milyon 840 bin liralık teklif verene verilmiştir. Sayıştay raporunda yine, “Esas olan, fiyat dışı unsur kullanılması durumunda, bu unsurların idareye ilave katkı sağlamasıdır. Aynı zamanda, bu ilave katkının somut olarak tekliflerin değerlendirilmesi sırasında ölçülebilir ve değerlendirilebilir olması gerekir. İdare açısından ilave katkısı olmayacak hususlarda fiyat dışı unsur belirlenmesi anlamlı olmamaktadır” denilerek uygulamanın idareye bir katkı sağlamadığı belirtiliyor" dedi.

Yorumlar