Anız yakımı topraktaki canlıları yok ettiği gibi verimi de düşürüyor
Anız yakımı doğal dengeyi bozuyor

TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Erhan Koç, tarım alanlarında hasat sonrası kalan anızların yakılmaması çağrısında bulunarak, anız yakımının doğal dengeyi etkilediğini söyledi.
TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Erhan Koç, tarım arazilerinde anız yakmanın topraktaki bir çok canlının hayatının kaybetmesine sebep olmakla birlikte verimi de ciddi oranda düşürdüğünü aktardı.
Koç, Türkiye’de hububat ekimi yapılan 11 milyon hektar arazinin yaklaşık yüzde 30’unda 6 milyon tondan fazla köklü hububat sapının (anız) yakıldığının tahmin edildiğini ve bu rakamın her geçen gün endişe verici şekilde arttığını vurguladı.
Anız yakma alışkanlığı terk edilmediği için yaz aylarında tarım alanlarının bir yangın yerine dönüştüğünü ifade eden Koç, bu işlemin topraklara, ormanlara, su varlığına, biyolojik çeşitliliğe ve ekonomiye büyük zarar verdiğini ifade etti. Anızın yakılması sırasında toprakta yaşayan, toprağı havalandıran ve verimli kılan milyonlarca canlı mikroorganizmanın yok olduğuna dikkat çeken Koç, anız yakma ile toprağın 1-3 santimlik üst katmanında ısının 50-75 santigrat dereceye yükselmesinin mikroorganizmaların yüzde 70’ine zarar verdiğinin altını çizdi.
Koç, “Topraktaki biyolojik aktivite azalarak verim düşüyor. Mikroorganizma faaliyetleri ile humusa dönüşecek organik atıklar ortadan kalkıyor, toprak fakirleşiyor, su tutma kapasitesi ve verim gücü düşüyor. Sap ve anızların yakılması ile bitki büyümesini teşvik eden karbon ve azotun kaybı da artıyor. Örneğin 300 kg sap yandığında 7 kg şeker gübresine eşdeğer 1.5 kg saf azot kaybı meydana geliyor. Yakılarak üzeri çıplak kalan toprak, rüzgar ve sellerle taşınarak erozyona uğruyor, doğal denge bozuluyor. Öte yandan anız yangınları yakındaki diğer tarla ve bahçelere sıçrayabildiği gibi orman yangınlarına hatta yerleşim alanlarının yanmasına da sebep oluyor. Tarladaki anız kesinlikle yakılmamalıdır. Anız yakma yasadışı olduğu gibi, başta toprak olmak üzere doğal varlıklara zarar vererek, ekonomik kayıplara neden oluyor” dedi.
Türkiye’deki toprakların yüzde 76’sından fazlasında organik madde eksikliği olduğunu belirten Koç, anızın toprakta ayrıştığında toprağın organik madde açısından zenginleştiğini ve toprağın humus miktarı arttığını anlattı. İl temsilcisi Koç, humusun toprağın neminin korunmasına katkı sağlaması ile birlikte çiftçinin daha fazla ürün aldığını ifade etti.
REŞİT ÜNAL

Yorumlar