TÜİK İstatistiklerle Aile 2019 verilerini paylaştı.
Hane halkı çekirdek aileden oluşuyor

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 İstatistiklerle Aile verilerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Yozgat ilinde ortalama hane halkı büyüklüğü 3,12 olarak gerçekleşti.
TÜİK İstatistiklerle Aile 2019 verilerini paylaştı. Yozgat’ta 2012 yılında 3.70 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü 2019 yılı sonu itibariyle 3.12 kişiye geriledi. Yozgat, Türkiye illeri sıralamasında ise 70’inci sırayı aldı.
2012 -2019 YOZGAT
VERİLERİ
TÜİK verilerine göre Yozgat’ta 2012 – 2019 yılları arasında hane halkı büyüklüğü ortalaması sürekli düşüş gösterdi. İlde hane halkı büyüklüğü ortalaması 2012’de 3.70, 2013’te 3.57, 2014’te 3.43, 2015 yılında 3.32, 2016 yılında 3.27, 2017 yılında 3.22, 2018 yılında 3.20, geçtiğimiz yıl ise 3.12 kişi olarak değerlendirildi.
YOZGAT 70’İNCİ SIRADA
Yozgat Türkiye illeri sıralamasında Hane Halkı büyüklüğü ortalaması bakımından 70’inci sırada yer aldı. Ülkede hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu 20 il; Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Mardin, Van, Ağrı, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Iğdır, Adıyaman, Gaziantep, Kars, Kahramanmaraş, Erzurum, Hatay, Bingöl, Adana olarak aktarıldı.
YOZGAT HANEHALKI
TİPLERİ
İllere ve hanehalkı tiplerine göre hanehalkı sayısı, 2019’a göre, 129 bin 928 haneye sahip Yozgat’ta tek kişilik hanehalkı sayısı 25 bin 635, tek çekirdek aileden oluşan hane halkı sayısı 82 bin 75, en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halkı sayısı 18 bin 771, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalkı sayısı ise 3 bin 447 olarak kaydedildi.
Yozgat’ta çekirdek aileler türlerine göre incelendiğinde; sadece eşlerden oluşan çekirdek aile sayısı 26 bin 295, eş ve çocuklardan oluşan çekirdek aile sayısı 46 bin 704, tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek aile sayısı 9 bin 76
Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek ailelerin 2 bin 228 aile baba ve çocuklardan oluşurken, 6 bin 848 aile anne ve çocuklardan oluşmaktadır.
YOZGAT AKRABA
EVLİLİĞİ
İllere göre akraba evliliği yapmış bireylerin sayısı ve toplam evli bireyler içindeki oranı, 2019 verilerine göre 2019 verilerine göre 16 yaş üstünde toplam evli birey sayısının 212 bin 600 olduğu Yozgat’ta akraba evliliği yapmış birey sayısı 19 bin 125 olarak açıklandı. İlde akraba evliliği yapmış kişilerin toplam evli bireyler içindeki oranı ise yüzde 9.0 oldu.
Yozgat’ta 2019 yılında toplam evlenme sayısı 3 bin 182, akraba evlenme sayısı 105 akraba evlilik oranı ise 3,3 olarak gerçekleşti.

Yorumlar