‘Sürmeli kadınlar üretiyor’ projesine ORAN’dan destek aldı
ÜRETEN KADINLAR DESTEKLE GÜÇLENECEK

Yozgat Sürmeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından hazırlanan ‘Sürmeli Kadınlar Üretiyor’ projesi kapsamında dezavantajlı kadınların istihdamı amaçlanırken, yıllık 2 milyon 500 bin TL ciro hedefleniyor.,
Yozgat Belediyesi’nin de ortakları arasında bulunduğu Yozgat Sürmeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından hazırlanan ‘Sürmeli Kadınlar Üretiyor’ projesi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından desteklenecek. Proje kapsamında zayıf kalmış ve gelişmemiş olan kadın girişimciliği, örgütlenmesi, istihdamı sosyo-kültürel ve ekonomik olarak desteklenecek. Proje Koordinatörü Merve Türker, Yozgat’ta yaşayan kadınların sosyo-kültürel ve ekonomik gelişimlerine katkı sağlayacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın önerdiği "yerelden kalkınma" modeli, kooperatifleşme ve kadın kooperatifleşme hedefleri kapsamında hareket ettiklerine değinen Proje Koordinatörü Türker, proje sadece bir kooperatif kurup üretim yapılmasını amaçlamadığını, Yozgat’ta yaşayan kadınlara bir örnek oluşturduğunu ifade etti.
Projemiz ile kadınların çalışma sürecine dâhil olması ile kadının konumu ve sosyo-ekonomik rolünde de değişim gerçekleştirmeyi hedeflediklerine vurgu yapan Proje Koordinatörü Türker,
“Proje kadınların güç birliği yaparak oluşmuş bir yapıya sahiptir. Yılda 165 ton istiridye mantar üretimi gerçekleştirecek. Üretim Yozgat’ta kurulacak olan tesiste yapılacak.
Yozgat Merkez ilçesinde zayıf kalmış ve gelişmemiş olan kadın girişimciliğini, örgütlenmesini, istihdamını, sosyo-kültürel ve ekonomik olarak desteklenecek. Projemizde 8 adet 112 m2 çift ısı yalıtımlı olmak üzere teknolojik çadır bulunulor. Projemizde yıllık 2 milyon 500 TL ciro hedefliyoruz. Tesiste 4 kadın sürekli istihdam olmak üzere 20 dezavantajlı kadın hasat dönemlerinde çalıştırılacak ve kendilerine farklı alanlarda eğitimler verilecek. Projede çalışacak kişilerin kadınlardan oluşması ve dezavantajlı kadınlardan oluşması bizim için önemlidir. Bundan dolayı 100’ün üzerinde kadına da çeşitli konularda eğitimler verilecek. Tesisimiz sıfır atık prensibine uygun olarak üretim yapılacak. Atıklar Yozgat Belediyesi’nin enerji geri dönüşüm tesisinde değerlendirilecek” dedi.
Proje Koordinatörü Türker, fide-fidan üretimi, belediyeler için peyzaj bitkileri üretimi ve tıbbi aromatik bitki üretimi yapacaklarını kaydetti. Yozgat Belediyesi’nin desteğiyle Yozgat’ta ki kadınların istihdamının yanı sıra iş gücü ve ekonomiye katılımlarının sağlanacağının altını çizen Proje Koordinatörü Türker, ileriye dönük geniş katılımlı proje çalışmalarının da yapıldığını ifade etti.
Yozgat’ta aile işletmelerine, ildeki çiftçilere ve diğer kurulacak olan kadın kooperatiflerine örnek teşkil edeceklerine dikkat çeken Proje Koordinatörü Türker, “Yapılacak olan modern tesis ile gıda güvenliğine dayalı bir üretim gerçekleştirilecek, ürünler tamamen sağlığa uygun ortamda üretilecek. Gelirin artması sonucu hak ettiği parayı alan üretici daha çok üretime yönelencek. Bölge genelinde bir farkındalık oluşturulacak ve katma değerli ürünlerin üretiminin artacaktır. Çiftçinin gelirinin artması bölgede yasayan halka örnek teşkil. Yozgat’ta yaşayan kadınlar sosyo-kültürel ve ekonomik olarak gelişme gösterecektir. Kooperatif tarafından kadınlara gerçekleştirilecek eğitimler buna katkı sağlayacaktır. Kadın girişimciliğin ve örgütlenmemin önü açılacak. Yaşam standartları ve gelir düzeyi artan üretici kadılar kırsaldan kente göç etmek yerine kırsalda üretime devam edecek olup, kırsaldan kente göçün önüne geçilmesine katkı sağlanacak” diye konuştu.
REŞİT ÜNAL

Yorumlar